91S號路線---清水灣往坑口鐵路站


清水灣往坑口鐵路站
停站停站名稱 , 街道此站上車收費
1清水灣 , 總站$7.4
2清水灣第一灘 , 大坳門路
3大環頭路 , 大坳門路
4相思灣 , 清水灣道
5兩塊田 , 清水灣道
6下洋 , 清水灣道
7上洋 , 清水灣道
8檳榔灣 , 清水灣道
9五塊田 , 清水灣道
10孟公屋 , 清水灣道
11碧沙路 , 清水灣道
12銀線灣廣場 , 清水灣道
13坑口道 , 清水灣道
14水邊村 , 坑口道
15半見村 , 坑口道
16坑口鐵路站 , 總站
服務
時間
星期一至五:07:30
 全程行車里數:7.1 公里,全程行車時間:20 分鐘