260B號路線---屯門巿中心往尖沙咀


屯門巿中心往尖沙咀
停站停站名稱 , 街道此站上車收費
1屯門市中心 , 總站$13.7
2安定邨 , 屯門鄉事會路
3兆麟苑 , 屯門鄉事會路
4豐景園 , 海珠路
5旺角鴉蘭街 , 荔枝角道$5.1
6旺角奶路臣街 , 彌敦道
7油麻地碧街 , 彌敦道
8加士居道 , 彌敦道
9尖沙咀德成街 , 彌敦道
10金巴利道 , 彌敦道
11尖沙咀中間道 , 彌敦道
服務
時間
星期一至五:07:20 , 07:32 , 07:44 , 07:55
 全程行車里數:31.1 公里,全程行車時間:73 分鐘