8S號路線---跑馬地馬場往小西灣(藍灣半島)


跑馬地馬場往小西灣(藍灣半島)
停站停站名稱此站上車收費
1跑馬地馬場 , 總站$8.5
2明興大廈 , 歌頓道$6.5
3電器道街市 , 電氣道
4城市花園 , 電氣道
5粵華酒店 , 渣華道
6琴行街 , 渣華道
7電照街 , 渣華道
8阿公岩道 , 柴灣道$4.9
9鯉魚門公園 , 柴灣道
10大潭道 , 柴灣道
11東區醫院 , 柴灣道
12高威閣 , 柴灣道
13興華邨興翠樓 , 環翠道
14興華邨卓華樓 , 環翠道
15青年廣場 , 環翠道
16宏德居 , 柴灣道
17漁灣邨 , 柴灣道
18常安街 , 柴灣道
19富欣花園 , 小西灣道
20富怡花園 , 小西灣道
21富景花園 , 小西灣道
22小西灣(藍灣半島) , 總站
服務
時間
由尾場賽事開始前約三十五分鐘,直至尾場賽事結束後約三十分鐘,於黃泥涌道近皇后大道東等候乘客登車,客滿開出。
 全程行車里數:11.8 公里,全程行車時間:35 分鐘