73P號路線---香港仔往數碼港


香港仔往數碼港
停站停站名稱此站上車收費
1逸港居 , 香港仔海旁道$3.0
2香港仔海濱公園 , 香港仔海旁道
3香港仔魚類批發市場 , 香港仔海旁道
4田灣街 , 香港仔海旁道
5華富邨華樂樓 , 華富道
6華富商場 , 華富道
7華富邨華清樓 , 華富道
8培英中學 , 華富道
9華富(北) , 總站
10舊薄扶林狗房 , 域多利道
11貝沙灣南灣 , 數碼港道
12貝沙灣 , 數碼港道
13數碼港 , 總站
服務
時間
星期一至五上課日:07:30 , 07:40
 全程行車里數:3.5 公里,全程行車時間:20 分鐘