70A號路線---中環(交易廣場)往香港仔


中環(交易廣場)往香港仔
停站停站名稱此站上車收費
1中環(交易廣場) , 總站$5.1
2大會堂 , 干諾道中
3金鐘(東) , 總站
4入境事務大樓 , 告士打道
5香港仔隧道收費廣場 , 黃竹坑道$3.2
6香港仔運動場 , 黃竹坑道
7南朗山道 , 黃竹坑道
8勝利工廠大廈 , 黃竹坑道
9逸港居 , 香港仔海旁道
10香港仔海濱公園 , 香港仔海旁道
11香港仔市政大廈 , 香港仔大道
12香港仔 , 總站
服務
時間
星期一至五:17:55 , 18:30
 全程行車里數:9.4 公里,全程行車時間:46 分鐘
轉乘
計劃
可於站 5 下車 90 分鐘內轉乘以下路線:
72A 往深灣免費
 可於站 9 下車 90 分鐘內轉乘以下路線:
 78 往華貴+ $0.5
 95 往石排灣免費