603S號路線---平田往中環


平田往中環
停站停站名稱此站上車收費
1平田 , 總站$12.1
2藍田(北) , 總站
3康逸苑 , 連德道
4藍田公園 , 碧雲道
5德田邨德樂樓 , 碧雲道
6德田邨德隆樓 , 碧雲道
7廣田邨廣靖樓 , 碧雲道
8廣田商場 , 碧雲道
9高俊苑 , 高超道
10高怡邨 , 高超道
11鯉魚門廣場 , 鯉魚門道
12油塘邨 , 鯉魚門道
13聖安當女書院 , 鯉魚門道
14東隧收費廣場 , 轉車站
15舊灣仔警署 , 告士打道$5.7
16馬來西亞大廈 , 告士打道
17皇后像廣場 , 干諾道中
18砵典乍街 , 干諾道中
19永和街 , 干諾道中
服務
時間
星期一至五:06:40 , 07:00 , 07:10 , 07:20 , 07:30 , 07:38 , 07:50 , 07:55 , 08:00 , 08:04 , 08:13 , 08:23 , 08:27 , 08:35 , 08:45 , 08:55 , 09:10
轉乘
計劃
可於站 14 下車 150 分鐘內轉乘以下路線:
302 往上環、641 往中環(港澳碼頭)+ $5.5
 302A 往北角(健康邨)、606X 往小西灣(藍灣半島)+ $6.0
 307 往中環(渡輪碼頭)、307A / 307B / 601P / 681P 往上環、307P 往銅鑼灣(天后)、373 / 673 / 681 往中環(香港站)、601 / 680 / 680A / 680B / 680P 往金鐘(東)、606 往小西灣(藍灣半島)、606A 往耀東、619 / 619P / 680X 往中環(港澳碼頭)、673P 往中環(林士街)、678 往銅鑼灣(東華東院)、682 / 682A / 682B / 682P 往柴灣(東)、682C 往北角(港運城)、690 / 690P 往中環(交易廣場)、694 往小西灣邨+ $4.8
 608 往西灣河(嘉亨灣)、613 往筲箕灣+ $4.3
 671 往鴨脷洲(利樂街)+ $6.1
 可於站 18 下車轉乘以下路線:
 30X 往數碼港+ $5.0
 可於能接駁的站下車 180 分鐘內免費轉乘電車
 可於能接駁的站下車 180 分鐘內轉乘以下進智公交路線:
 4A / 4B / 4C / 4M / 4S / 5 / 5M / 8 / 8X / 10 / 10P / 31 / 31X / 35M / 39C / 39S / 39M / 40 / 40X / 45A / 45S / 51 / 51A / 51S / 52 / 54 / 54M / 54S / 55 / 56 / 56A / 58 / 58M / 59 / 59A / 59B / 63 / 63A / 66 / 66A / 68 / 69 / 69A / 69X第二程減收 $1.0