84S號路線---小西灣(藍灣半島)往耀東(惠亨街)


小西灣(藍灣半島)往耀東(惠亨街) 
停站停站名稱全程收費空調:$4.1
1小西灣(藍灣半島) , 總站服務時間星期一至五上課日:06:45 , 07:10
2富景花園 , 小西灣道全程行車里數:7.5 公里,全程行車時間:30 分鐘
3小西灣邨 , 總站  
4曉翠苑 , 小西灣道  
5富城閣 , 柴灣道  
6樂軒臺 , 柴灣道  
7環翠街市 , 柴灣道  
8澤翠樓 , 環翠道  
9翡翠道 , 環翠道  
10豐興樓 , 環翠道  
11裕興樓 , 柴灣道  
12興民邨 , 柴灣道  
13山翠苑 , 柴灣道  
14筲箕灣東官立中學 , 柴灣道  
15阿公岩道 , 柴灣道  
16海灣華庭 , 筲箕灣道  
17新成街 , 筲箕灣道  
18筲箕灣天悅廣場 , 耀興道  
19梁李秀娛紀念小學 , 耀興道  
20耀東商場 , 耀興道  
21耀東邨 , 總站  
22耀華樓 , 耀興道  
23景熹閣 , 耀興道  
24興東邨 , 耀興道  
25太寧街 , 惠亨街