279P號路線---聯和墟往青衣機鐵站


聯和墟往青衣機鐵站 
停站停站名稱全程收費空調:$12.5
1聯和墟總站服務時間平日:07:00 , 07:20 , 07:40
2海聯廣場全程行車里數:36.2 公里,全程行車時間:85 分鐘
3禮賢會中學  
4粉嶺消防局  
5祥華h祥頌樓  
6粉嶺中心  
7塘坑  
8花都廣場  
9欣盛苑  
10蓬瀛仙館  
11基新中學  
12嘉盛苑  
13華慧園  
14上水火車站  
15大欖隧道(落客)  
16大欖隧道(上客)  
17青衣機鐵巴士總站